Het Brainstorm team

Oprichter

Jan-Julius Priester

Bachelorgraad, commerciële economie. Minor in Social Marketing & Post-Bachelor in Neuromarketing & Copenhagen Business School : An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing

Vanuit mijn opleiding commerciële economie is de interesse voor neuromarketing ontstaan. Het is gekomen omdat ik zelf hier heb ervaren dat de aansluiting vanuit de theorie niet is hoe de consument zich daadwerkelijk gedraagt. Het inzien van de tekortkomingen van de traditionele marketing heeft mij gemotiveerd om een manier te zoeken die dit wel kan aanbieden.
cognitief neurowetenschapper

Peer Reinards

Major in Cognitive Neuroscience, part of the bachelor's program Liberal Arts and Sciences (UC)

Data-analist

.

Wegens bedrijfsgerelateerde redenen kan de naam niet bekend worden gemaakt.