Systeem 2 de piloot : In de klassieke economie zijn de baten en kosten in lijn met de expliciete besluitvormingsprocessen. Wij als consument evalueren de informatie, bekijken de kwaliteit van de argumenten, en richten ons op de feiten. Als de baten hoger zijn dan de kosten gaan we over tot aankoop.

Systeem 1 de autopiloot : Deze is gebaseerd op hetzelfde principe namelijk als de baten hoger zijn dan de kosten gaan we over tot aankoop. Bij systeem 1 kan de waarde perceptie verhoogd worden zonder dus de prijs te verlagen. Systeem 1 is namelijk gevoelig voor gewoontes en heuristieken, tot aan de interne staat en de context waarin de beslissing wordt gemaakt. Systeem 1 is ook gevoelig voor het gebruik van signalen, signalen die zorgen voor de verwachting van uw product of service.

Benieuwd hoe we de waarde van uw product of service kunnen verhogen, zonder de prijs te verlagen? https://brainwatch.nl/onze-service/

Leave a Reply